• Bitzer
  Bitzer compressor
 • Bock
  Bock compressor
 • Copeland
  Copeland compressor
 • Danfoss
  Danfoss Valve - Compressor
 • Bitzer spair part
  Bitzer spair part

Liên hệ

 • Điện thoại:+84.58.3820096
 • Fax:+84.58.3820091
 • HP:+84.918.455.154

Máy nén BOCK

Mã sản phẩm : PISTON
Xuất xứ sản phẩm : E.C
Hàng tồn kho : Hàng có sẵn
Thời gian giao hàng : 1 Ngày
Tình trạng sản phẩm : Mới 100 %
Thời gian bảo hành : 12 Tháng

 

Cond.

Temp.

Tc(oC)

Refrigeration Capacity Q0 [W], Power Consumption Pe [kW]

Evaporation temperature t0 [°C]

7.5°C

5°C

0°C

-5°C

-10°C

-15°C

-20°C

-25°C

-30 °C

-35°C

-40 °C

-45 °C

30 °C

Q

P

27981
4.57

25681
4.61

21450
4.60

17688
4.47

14374
4.25

11485
3.95

8998
3.60

6889
3.22

5138
2.82

3720
2.41

2613
2.03

1794
1.69

40 °C

Q

P

23752
5.64

21734
5.58

18033
5.38

14761
5.08

11894
4.71

9411
4.28

7289
3.82

5505
3.33

4036
2.85

2859
2.38

1952 *
1.95

1292 *
1.58

50 °C

Q

P

19425
6.56

17699
6.40

14551
6.02

11791
5.57

9395
5.06

7342
4.51

5607
3.94

4169
3.36

3006
2.80

2093 *
2.28

1408 *
1.82


1- Máy nén BOCK 01 cấp

2 -Máy nén BOCK 02 cấp

 

3 - Cụm máy nén BOCK và dàn ngưng giải nhiệt gió

 

4 - Jac nhiều máy nén BOCK