• Bitzer
  Bitzer compressor
 • Bock
  Bock compressor
 • Copeland
  Copeland compressor
 • Danfoss
  Danfoss Valve - Compressor
 • Bitzer spair part
  Bitzer spair part

Liên hệ

 • Điện thoại:+84.58.3820096
 • Fax:+84.58.3820091
 • HP:+84.918.455.154

Máy nén Bitzer piston

Mã sản phẩm : Bitzer Piston
Xuất xứ sản phẩm : E.C
Hàng tồn kho : Hàng có sẵn
Thời gian giao hàng : 1 Ngày
Tình trạng sản phẩm : Mới 100 %
Thời gian bảo hành : 12 Tháng

MÁY NÉN BITZER PISTON

Máy nén bitzer piston với rất nhiều loại Model với các công suất khác nhau.Máy nén có loại 01 cấp và 02 cấp.

MÁY NÉN BITZER PISTON BÁN KÍN(SERMI-HERMETIC)

2 XYLANH

4 XYLANH

6 XY LANH

8 XYLANH

2 CẤP

2 K – 05.2

4 J

13.2

6 J

22.2

8 E

50.2

S4T – 5.2

22.2

33.2

60.2

2 JC– 07.2

4 H

15.2

6 H

25.2

8 D

60.2

S4N – 8.2

25.2

35.2

70.2

2 GC – 2.2

4G

20.2

6 G

30.2

8 GC

50.2

S4G – 12.2

30.2

40.2

60.2

2 HL - 1.2

4Z

5.2

6 F

40.2

8 FC

60.2

S6J – 16.2

8.2

50.2

70.2

2 GL - 2.2

4T

8.2

6 JE

22Y

S6H – 20.2

12.2

33Y

2FL - 2.2

4P

10.2

6 HE

25Y

S6G – 25.2

15.2

35Y

2 HC

1.2

4N

12.2

6 GE

30Y

S6F – 30.2

2.2

20.2

40Y

2 FC

2.2

4 FC

3.2

6 FE

40Y

S66J – 32.2

3.2

5.2

50Y

2 EC

2.2

4 EC

4.2

S66H – 40.2

3.2

6.2

2 CC

3.2

4 DC

5.2

S66G – 50.2

4.2

7.2

2 DC

2.2

4 CC

6.2

S66F – 60.2

3.2

9.2

2 EL

2.2

4 VC

6.2

3.2

10.2

2 DL

2.2

4 TC

8.2

3.2

12.2

2 CL

3.2

4 PC

10.2

4.2

15.2

2 U

3.2

4 NC

12.2

5.2

20.2

2 Q

4.2

4 JE

13Y

6.2

22Y

2 N

5.2

4 HE

15Y

7.2

25Y

4 GE

20Y

30Y

4 FE

25Y

35Y

4 VCS

6.2

10.2

4 TCB

8.2

12.2

4 PCS

10.2

15.2

4 NCS

12.2

20.2

4 VES

6.2

10.2

4 TCS

8.2

12.2

4 TES

8.2

12.2

4 PES

10.2

15.2

4 NES

12.2

20.2